Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011

Μέτρηση ταχύτητας ADSL

Το www.speedtest.net είναι ένας ιστοχώρος όπου έχουμε την δυνατότητα να µετρήσουµε την ταχύτητα σύνδεσης µας στο Internet.
Επιλέγοντας µέσα από χάρτη µία περιοχή του  κόσµου αυτόµατα ξεκινάει η  µέτρηση της ταχύτητάς µας σε Mbps.

Μέτρηση ταχύτητας ADSL - Δομή Επιλογής


Η Μαιρούλα έχει σύνδεση ADSL 24Mbps και θέλει να ελέγξει αν πράγματι αυτή είναι και η πραγµατική ταχύτητα σύνδεσης στο Internet.
Να γραφεί πρόγραµµα το οποίο:
  • *Θα διαβάζει τις µετρήσεις που έγιναν κατά την σύνδεση µε τους servers στο Paris, Rome, Sydney, Aberdeen,
  • *Θα υπολογίζει και θα εµφανίζει το µέσο όρο από τις παραπάνω µετρήσεις και
  • *Αν ο µέσος όρος των µετρήσεων είναι µεγαλύτερος από το 80% της ταχύτητας της Μαιρούλας να εμφανίζεται το µήνυµα «ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ» αλλιώς να εμφανίζεται το «ΠΡΟΒΛΗΜΑ».

1 σχόλιο: