Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

Εντολές Επανάληψης - Εντολή ΓΙΑ

  1. Να γράψετε τη ΣΥΝΤΑΞΗ της εντολής ΓΙΑ
  2. Να υπολογίσετε το άθροισμα Σ= -10-20-30-40....-100
  3. a. Να γραφεί σε ΓΛΩΣΣΑ ο παρακάτω αλγόριθμος.
    b. Πόσες επαναλήψεις εκτελούνται;
    c. Πότε (για ποιά τιμής της μεταβλητής) τερματίζει η επανάληψη;
    d. Τι σημαίνει η τελική τιμή της μεταβλητής s;


------------------------------------------------------------------------


Ποιο είναι το πρόβλημα, που επιλύει το παρακάτω διάγραμμα ροής:
Να κωδικοποιηθεί σε ΓΛΩΣΣΑ.