Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Απλή Επιλογή - Σύνθετη Επιλογή

ΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Παραδείγματα 
1.


2.  3.   Για την υλοποίηση της Δομής Επιλογής χρησιμοποιούμε την ΕΝΤΟΛΗ ΑΝ
Εντολή ΑΝ: ΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ - Σύνταξη 
Παρατήρηση: Αν η εντολή μετά το ΤΟΤΕ είναι μόνο 1 (μία) η σύνταξη θα μπορούσε να γραφεί:
ΑΝ συνθήκη ΤΟΤΕ εντολή  (τρόπος "old-fashioned" - να μην τον χρησιμοποιείτε)

Εντολή ΑΝ: ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ - Σύνταξη

Παρατήρηση: Αν η εντολή μετά το ΤΟΤΕ και το ΑΛΛΙΩΣ είναι μόνο 1 (μία) η σύνταξη θα μπορούσε να γραφεί:
ΑΝ συνθήκη ΤΟΤΕ εντολή1 ΑΛΛΙΩΣ εντολή2  (τρόπος "old-fashioned" - να μην τον χρησιμοποιείτε).

ΑΣΚΗΣΗ
Να χρησιμοποιήσετε τη δομή της εντολής ΑΝ.... ΤΕΛΟΣ_ΑΝ και να γράψετε τμήματα αλγορίθμων για όλα τα παραπάνω διαγράμματα ροής (1, 2, 3).
..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου