Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ & ΣΤΑΘΕΡΕΣ


ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ & ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α. Στις παρακάτω φράσεις (1 και 2) ποιες είναι οι μεταβλητές και ποια τα σταθερά στοιχεία;
1. Αν το τμήμα (ΤΜΗΜΑ) είναι το Γ1 και η βαθμολογία
(ΒΑΘΜΟΣ) είναι μεγαλύτερη από 15, τότε να τυπώνει το
επώνυμο (ΕΠΩΝΥΜΟ).
2. Αν η απάντηση (ΑΠΑΝΤΗΣΗ) δεν είναι Ν ή ν ή Ο ή ο,
τότε να τυπώνει «Λάθος απάντηση».
Για τι είδους μεταβλητές πρόκειται; (ποιος ο τύπος δεδομένων) 


Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη παρακάτω παράσταση προκειμένου να γίνει αντιληπτή από τον Η/Υ σας


Πότε δεν έχει νόημα η παράσταση;
Πόσοι και ποιοι αριθμητικοί τελεστές χρησιμοποιούνται στη παράσταση;
Ποια είναι η προτεραιότητά τους; 


Γ.Στις παρακάτω φράσεις (Γ1 και Γ2) ποιες είναι οι μεταβλητές και ποια τα σταθερά στοιχεία; Ποιος είναι ο τύπος δεδομένων των μεταβλητών; Ποιες μπορεί να είναι οι έγκυρες τιμές τους;

Ένα πρατήριο υγρών καυσίμων διαθέτει έναν τύπο καυσίμου που αποθηκεύεται σε δεξαμενή χωρητικότητας 10.000 λίτρων. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος:
Γ1. να διαβάζει την ποσότητα (σε λίτρα) του καυσίμου που υπάρχει αρχικά στη δεξαμενή.
Γ2. να διαβάζει τον τύπο του οχήματος που προμηθεύει το πρατήριο με καύσιμο (“Β” για βυτιοφόρο όχημα και “E” για επιβατηγό).

Για τις μεταβλητές συμπληρώστε το πινακάκι
Όνομα
Τύπος
Έγκυρες τιμές