Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Test1 - Δομή ακολουθίας - Κεφάλαιο 7ο


Διάγραμμα ροής του Προγράμματος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ_ΣΗΜΕΙΟΥ_ΕΜΒΑΔΟΝ_ΚΥΚΛΟΥ
! χωρίς έλεγχο ορθής καταχώρησης
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
  π=3.14
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: χ1, χ2, ψ1, ψ2, d, εμ
ΑΡΧΗ

 !ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ ΤΗΝ ΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Α'
  ΔΙΑΒΑΣΕ χ1
  ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ ΤΗΝ ΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Β'
  ΔΙΑΒΑΣΕ χ2
  ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Α'
  ΔΙΑΒΑΣΕ ψ1
  ΓΡΑΨΕ'ΔΩΣΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Β'
  ΔΙΑΒΑΣΕ ψ2
  d <-- Τ_Ρ((χ1-χ2)^2+(ψ1-ψ2)^2)
  ΓΡΑΨΕ  'απόσταση ισούται με ', d, ' cm '

  !ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ
  εμ<-- π*d^2
  ΓΡΑΨΕ'το εμβαδον κυκλου ακτινας', d , 'εκατοστα ισουται με', εμ, 'τ.εκ.'
 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου