Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

ΘΕΩΡΙΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΕΠΠ 2011-12

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
 Α. Δείτε τις ερωτήσεις στα κεφάλαια 1,2,3,6 και τις γενικές ερωτήσεις στην ιστοσελίδα:
και του κεφ. 10:


Β. ΘΕΜΑ Α.
 Α2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
Για i από 3 μέχρι Α με_βήμα Β
       Εμφάνισε i
Τέλος_επανάληψης

 Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν και αναφέρονται στο παραπάνω τμήμα αλγορίθμου, γράφοντας στο τετράδιό σας, τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα του το γράμμα Σ, αν αυτή είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ, αν αυτή είναι Λανθασμένη.
1. Αν το Α είναι 0 και το Β είναι 1 δεν ικανοποιείται το κριτήριο της περατότητας. (μονάδες 2)
2. Αν το Α είναι 3 και το Β είναι 2 εμφανίζεται η τιμή 3. (μονάδες 2)
3. Αν το Α είναι μεγαλύτερο του 0 και το Β είναι μικρότερο του 4 ο βρόχος δεν εκτελείται καμία φορά. (μονάδες 2)
4. Αν το Α είναι 2 και το Β είναι 2 ο βρόχος εκτελείται ακριβώς 3 φορές. (μονάδες 2)
5. Αν το Α και το Β είναι θετικοί αριθμοί, ο βρόχος μπορεί να μετατραπεί με τη χρήση της εντολής Όσο...επανάλαβε. (μονάδες 2)
Μονάδες 20
Α3. Να μετατραπούν οι παρακάτω προτάσεις σε σύνθετες εκφράσεις (συνθήκες) στη ΓΛΩΣΣΑ:
1. Ο x είναι μεγαλύτερος του 1 και μικρότερος ή ίσος του 10. (μονάδες 2)
2. Ο x είναι ίσος με 1 ή με 5 ή με 40. (μονάδες 2)
3. Ο x είναι μεγαλύτερος του 50 αλλά όχι ίσος με 100. (μονάδες 2)
4. Ο ακέραιος x είναι θετικός αριθμός πολλαπλάσιο του 3. (μονάδες 2)
5. Ο ακέραιος x διαιρείται ακριβώς με το 4 αλλά όχι με το 100. (μονάδες 2)
Μονάδες 20

 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ 
 22 ΜΑΪΟΥ 2010

ΘΕΜΑ Β.
Δίνεται τo παρακάτω τμήμα αλγορίθμου, στο οποίο έχουν αριθμηθεί οι γραμμές:
1. j <-- 1
2. i    <--   2
3. Αρχή_επανάληψης
4.           i <-- i + j
5.           j <-- i – j
6.           Εμφάνισε i
7. Μέχρις_ότου i ≥ 5
Επίσης δίνεται το ακόλουθο υπόδειγμα πίνακα τιμών:


Στη στήλη με τίτλο «αριθμός γραμμής» καταγράφεται ο αριθμός γραμμής της εντολής που εκτελείται.
Στη στήλη με τίτλο «συνθήκη» καταγράφεται η λογική τιμή
ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ, εφόσον η εντολή που εκτελείται περιλαμβάνει συνθήκη.
Στη στήλη με τίτλο «έξοδος» καταγράφεται η τιμή εξόδου, εφόσον η εντολή που εκτελείται είναι εντολή εξόδου.
Στη συνέχεια του πίνακα υπάρχει μια στήλη για κάθε μεταβλητή του αλγόριθμου.
Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να τον συμπληρώσετε εκτελώντας τις εντολές του τμήματος αλγορίθμου ως εξής:
Για κάθε εντολή που εκτελείται να γράψετε σε νέα γραμμή του πίνακα τον αριθμό της γραμμής της και το αποτέλεσμά της στην αντίστοιχη στήλη.
Σημείωση: Η εντολή της γραμμής 3 δεν χρειάζεται να αποτυπωθεί στον πίνακα.
Μονάδες 20
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 MAΪΟΥ 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου